อินเทลฝากให้รัฐบาลชุดใหม่ “สานต่อนโยบายด้านไอทีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”

IMG_9856

จากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด คาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเร่งผลักดันนโยบายทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ไอที) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการยกระดับการศึกษาและความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างยั่งยืน

อินเทลเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของไทย และมั่นใจว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาระบบไอทีให้คงอยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากไอทีมีส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างดียิ่ง โดยไอทีสามารถเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการศึกษา และเศรษฐกิจภาครวม ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาสังคมในทุกพื้นที่ของประเทศ รวมถึงยังช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นอีกด้วย จากผลการรายงานของธนาคารโลกในปี 2552 ระบุว่า ปริมาณผู้ใช้บรอดแบนด์ต่อจำนวนประชากร (broadband penetration) ของประเทศกำลังพัฒนา ที่สูงขึ้นทุกๆ ร้อยละ 10 ส่งผลต่อการเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ได้ถึงร้อยละ 1.38

อินเทลมีความเห็นว่า รัฐบาลควรให้ความสำคัญต่อการสานต่อแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2552-2556 และนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ให้เสร็จสิ้นลงโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และลดช่องว่างทั้งทางความรู้และรายได้ให้กับคนไทย นอกจากนั้น ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับระบบไอที ทั้งในด้านสินค้าและบริการ ควรมีราคาย่อมเยาในระดับที่คนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้ โดยอินเทลเชื่อว่าราคาของบริการบรอดแบนด์ไม่ควรเกินร้อยละ 3 ของรายได้เฉลี่ยของคนไทย

“บริษัทฯ หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ จะสามารถสานต่อนโยบายด้านไอทีต่างๆ ให้เป็นผลสำเร็จ เพราะไอทีเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ” นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

Comments are closed.