เมโทรซิสเต็มส์ฯ ผนึก 6 คู่ค้าจัดงาน “Japanese Day” แนะนำหลากหลายโซลูชั่นด้านไอที เพื่อกลุ่มลูกค้าญึ่ปุ่นโดยเฉพาะ

<Samsung NV9, Samsung VLUU NV9>

นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาพิเศษ “Japanese Day” ให้กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยร่วมมือกับ 6 บริษัทคู่ค้านำเสนอ IT Solutions ที่น่าสนใจเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจลงทุนเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า สำหรับบริษัทคู่ค้าที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย 1. JBHT นำเสนอ JBHT Web report ซึ่งนำข้อมูลจากฐานข้อมูลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น DB2, SQL, Oracle มานำเสนอในรูปแบบการทำรายงานผ่านเว็บ และ R-Pics ซึ่งเป็น ERP ซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่น เหมาะสำหรับธุรกิจ SME ซึ่งมีครบทั้ง Finance และ Production Module 2. Ictus นำเสนอ “Illegal View” ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการมอนิเตอร์และรีโมตไปยังเครื่อง PC 3. iConext นำเสนอซอฟต์แวร์ Tailor-made และ Framework ในการเขียนซอฟต์แวร์ 4. Spiral-i นำเสนอข้อควรพิจารณาในการติดตั้งระบบงาน ERP Package DAccount 5. Solpac Thai นำเสนอ Bsafe โซลูชั่นเพื่อป้องกันการเจาะข้อมูลจากภายในหรัอมระบบป้องกันและจัดการให้เครื่อง iSeries มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดตามกฏระเบียบของ J-SOX และ 6. ABeam โซลูชั่นเพื่อการ Transform Business ไปสู่ไอที เพื่อให้ได้ Business Performance ที่ดีที่สุด

Comments are closed.